ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

PRODUCTS & SERVICES


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ της εταιρείας μας. Πλοηγηθείτε από τη στήλη στα αριστερά σας για να προβάλετε κάθε ενότητα που σας ενδιαφέρει…

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ - ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΠΗ 6 ΑΞΟΝΩΝ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει περιστροφική και υπό γωνία κοπή ακριβείας, σε κυλινδρικά αντικείμενα (Σωλήνες, ράβδους κλπ) με χρήση Συστήματος Υδροκοπής 6 Αξόνων με απόλυτη ακρίβεια και χωρίς θερμική καταπόνηση του υλικού κατασκευής του υπό επεξεργασία αντικειμένου…

ΚΟΠΗ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CNC LASER

Προσφέρουμε κοπή μεταλλικών φύλλων οποιουδήποτε κράματος και σύστασης, με απόλυτη ακρίβεια…

 

ΚΟΠΗ SOFT MATERIAL

Υπηρεσίες κοπής φύλλων Soft Material, όπως Γραφίτης, Λάστιχο, PTFE, MICA και άλλα…

 

 

 

ENGINEERING PLASTIC CUTTING

Cutting Services for Engineering Plastics of up to 200mm of thickness.

REVERSE ENGINEERING

PROCEDURAL REVERSE ENGINEERING AND REPRODUCTION OF PARTS

There are numerous cases where our clients need to reproduce an existing piece of equipment or a hard-to-find part. In those cases, our company offers the Reverse Engineering solution for highly reliable solutions.
Our Research & Development Department, is equipped with a high precision Multi-axis 3d scanner that is capable to measure and model the requested item and after that, construct a prototype a clone of the object for testing purposes and once the testing is to our satisfaction we can manufacture large quantities of the object.

3D SCANNING

SCANNING & MEASURING with MULTI AXIS 3D ARM SCANNER

For the needs of accurate measurement or for the creating a model of the components that we undertake to manufacture, we use a state-of-the-art 3D Scanner with the ability to accurately measure and capture the detail of the object being scanned, which provides us with the original digital model we will work on …

CAD - 3D VISUALIZATION

  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MENGIA S.A. also provides 3D Design and Editing services. These services include…

PROTOTYPING

  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

PROTOTYPES CREATED BY LATEST 3D PRINTING TECHNOLOGY

After the creation of the digital model, our design team undertakes to process it using modern 3D programs, perfecting any design detail that was not entered correctly by the scan and customizing the model according to our client’s demands.
On completion of this process, our team is checking all the digital model’s technical data.
Finally, if all requirements are met, and takes approval by our engineers, we proceed to the 3D printing of our model using the materials recommended for each component and accordingly the conditions in which it will be tested…

MAINTENANCE & REPAIRS

  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MENGIA provides Maintenance and Refurbish Services for Industrial Machinery and Equipment

Another field in which MENGIA SA operates, and is the basis for many of its collaborations with customers from all over Greece, is the Repair & Maintenance Services that provide and cover a significant part of the needs of the operation of Modern Industry and its equipment. Specifically, MENGIA offers: • the Repair, Maintenance, and Reconstruction of Plate Heat Exchangers regardless of manufacturer, • special services for reconstruction and maintenance of mechanical equipment and vehicle equipment.

CUSTOM PROJECTS

Section under maintenance. Please check again in a few days…

MENGIA produces a wide variety of Metallic Components and Parts for both the Industrial and the Automotive fields, and the Marine Industry as well.

All our products consist of high-quality raw materials and include the features of MENGIA’s top-quality fabrication…


Shopping Basket